REGULAMENTUL OFICIAL AL FESTIVALULUI INIMO 2023

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

 1. Organizatorul are dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Toate schimbările intră în vigoare odată cu publicarea lor.
 2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, deteriorarea sau furtul bunurilor participanților.
 3. Organizatorul poate restricționa accesul sau poate evacua orice participant care încalcă prezentul regulament sau care are un comportament de natură să perturbe buna desfășurare a Festivalului.
 4. Organizatorul anunță că orice participant la Festival trebuie să se supună controlului atât la intrare cât și în interior, în cazuri speciale sau la cererea echipei de pază și protecție/jandarmerie.
 5. Organizatorul are dreptul de a verifica participanții, periodic, prin sondaj sau ca urmare a unei suspiciuni semnalate de către acesta sau a echipei de pază și protecție și de a confisca orice obiect interzise care vor fi identificate asupra acestora.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

 1. Participanții au obligația respectării prezentului Regulament pe toată perioada de derulare a Festivalului.
 2. Orice participant are dreptul de a participa la Festival în baza donației și invitației primite de la Asociația Glasul Vieții.
 3. Este strict interzis tuturor participanților să deruleze orice activități ilegale care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la Festival.
 4. Este interzis tuturor participanților de a folosi zona de Festival în scop publicitar sau comercial fără acordul Organizatorului.

REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA DE FESTIVAL

 1. Participanții la Festival trebuie să aibă un comportament adecvat pentru astfel de evenimente.
 2. Participanții au obligația de a se abține de la orice acțiune de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică atât a lor cât și a celorlalți participanți la Festival.
 3. Este stric interzisă orice manifestare care nu are legătură cu Festivalul și care nu a fost aprobată, în scris, de către Organizator.
 4. Le este strict interzisă Partenerilor Comerciali vânzarea de băuturi alcoolice minorilor si/sau persoanelor în stare de ebrietate.
 5. Utilizarea și/sau vânzarea de droguri sau orice alte substanțe interzise prin lege este strict interzisă în zona de Festival și se pedepsește conform actelor normative în vigoare.
 6. Ridicarea dronelor în spațiul destinat Festivalului este strict interzisă. (cu exceptia celor din echipa media)
 7. Toți participanții la Festival sunt obligați să respecte mediul înconjurător și să nu provoace prejudicii materiale asupra spațiilor.

ÎNREGISTRĂRI FOTO – VIDEO

 1. Pe toată perioada Festivalului INIMO, Organizatorul, partenerii acestuia sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții iau la cunoștință și sunt de acord că există posibilitatea de a apărea în aceste materiale, fără pretenții materiale asupra acestora (își dau acordul în momentul în care achizitionează). De asemenea, Organizatorul are dreptul de a folosi și publica aceste materiale prin mijloace diverse (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Linked In sau paginile oficiale ale organizatorilor ) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a acorda vreo compensație materială Participantului.
 2. Participanții au dreptul să filmeze și/sau să fotografieze în zona de festival doar în scop personal și doar cu echipamente neprofesionale (ex: telefon mobil, tabletă, aparat de fotografiat compact). În cazul în care există artiști care interzic filmatul și fotografiatul, organizatorul va anunța publicul că acestea vor fi interzise în timpul reprezentației acestora.
 3. Participanții nu au dreptul, fără acordul Organizatorului, să utilizeze gratuit sau oneros înregistrările realizate în timpul Festivalului pentru a nu încălca drepturile personale ale celorlalți participanți.
 4. Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul nerespectării de către participanți a regulilor menționate mai sus.
 5. Organizatorul are dreptul de a înregistra, prin mijloace proprii sau prin terți, întreg festivalul (programe artistice, activități conexe, etc.) și de a face publice, prin orice mijloace, materialele înregistrate, inclusiv pentru promovarea evenimentului.

LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

 1. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la durata procedurilor de intrare în zona de Festival.
 2. Organizatorul poate opera modificări ale programului artistic (artiști, ore de începere a reprezentațiilor), în mod unilateral, iar participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri cu privire la acestea.
 3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea programelor prezentate de artiști sau de evoluția pe scenă a acestora, iar vizitatorii nu pot ridica pretenții cu privire la acest aspect.
 4. Organizatorul nu va anula Festivalul din cauza vremii nefavorabile, însă în cazul în care autorități publice vor solicita suspendarea/anularea evenimentul din motive de caz fortuit sau de forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi suspendate/anulate, Organizatorul neputând fi tras la răspundere pentru acestea.
 5. Organizatorul nu este răspunzător de serviciile și produsele comercializate de Partenerii Contractuali în zona de Festival și nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot decurge în legătură cu cumpărarea sau utilizarea serviciilor sau produselor.
 6. Organizatorul nu este responsabil pentru pagubele produse de către participanți în zona de festival.
 7. Organizatorul nu este responsabil/răspunzător pentru acțiunile, comportamentele, etc. din afara zonei de Festival.

ACCESUL ACCESUL MINORILOR ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

- MINORI
 1. Minorii sub 14 ani au acces gratuit la Festival doar însoțiți de un părinte/tutore/reprezentant legal. La cererea reprezentanților Organizatorului sau a echipei de pază și protecție persoana care însoțește minorul trebuie să prezinte orice document din care să reiese vârsta acestuia.
 2. Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani împliniți au acces la Festival doar în baza donației și invitației primite de la Asociația Gralsul Vieții, a unui act de identitate și a acordului parental completat.
- PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
 1. Persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, precum și însoțitorii acestora beneficiază de facilități astfel:
  • copii cu handicap precum și însoțitorii acestora beneficiază de un abonament la Festival, în mod gratuit;
  • adulții cu handicap grav precum și însoțitorii acestora beneficiază de un abonament la Festival, în mod gratuit;
 2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun incident/accident care privește persoanele cu dizabilități întreaga răspundere pentru aceștia revenind persoanelor cu dizabilități și/sau însoțitorilor acestora. Tot aceștia vor fi răspunzători de supravegherea acestora și de orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

REGULI GENERALE DE ACCES LA FESTIVAL

 1. Intrarea în perimetrul de desfășurare a Festivalului este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite de către Organizator.
 2. Accesul persoanelor se va face prin porțile de acces special amenajate. La cererea organizatorului ( pauze de curățenie, repetiții artiști, organizarea vendorilor), participanții pot părăsi incinta stadionului, pentru o perioadă predefinită.
 3. Participanții au obligația ca, pe lângă bilet, să aibă asupra lor și acte de identitate. La solicitarea persoanelor care asigură paza sau a persoanelor care fac parte din organizare, participantul are obligația de a prezenta documentele de acces sau de identitate.
 4. Este strict interzisă intrarea în incinta festivalului cu următoarele:
  • droguri sau orice alte substanțe interzise consumului conform legislației în vigoare;
  • recipiente de sticlă, aluminiu sau plastic în afara celor utilizate în alimentația sugarului (biberoane);
  • produse alimentare ambalate ori neambalate ori alte preparate;
  • tricouri ori alte articole vestimentare, inscripționate cu mesaje discriminatoare, rasiste ori de natură să aducă prejudicii de imagine Asociației Glasul Vieții;
  • ținute indecente, oricare pot incita la comportamnete sociale deviante;
  • lasere sau lampioane;
  • artificii;
  • articole pirotehnice, materiale inflamabile/explozive;
  • umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine);
  • cuțite, bâte, arme și orice alte obiecte ascuțite care pot fi periculoase pentru ceilalți participanți;
  • scaune;
  • spray-uri;
  • aparate foto sau video profesionale, inclusiv aparate DSLR sau cu obiective detașabile; - drone;
  • produse de consum aduse din afara zonei de festival ( alimente, băuturi răcoritoare sau alcoolice, apă, conserve, cutii etc); În zona Festivalului va exista o zonă special amenajată de Food&Bar care va funcționa pe toată durata Festivalului;
  • animale de companie;
  • bannere susținute de bețe;
  • goarne și/sau vuvuzele;
  • materiale ale partidelor politice sau îmbrăcăminte cu însemne politice;
  • intrarea cu mașina/rulota, role, biciclete, skate-uri, hoverboard-uri sau orice alte dispozitive de acest gen;
  • orice alte obiecte care pot fi periculoase pentru ceilalți participanți.

  Organizatorul are dreptul de a interzice accesul la festival al oricărui participant care deține un obiect care ar putea să pericliteze siguranța celorlalți participanți sau desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

  Persoanele responsabile pentru siguranța și desfășurarea în bune condiții a Festivalului vor perchiziționa fiecare participant, iar în cazul în care, în urma verificării vor găsi obiecte interzise, acestea vor fi oprite la poartă, fără ca organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru acestea.

  În cazul în care se vor produce incidente, ca urmare a deținerii unor obiecte menționate anterior, deținătorii acestora își vor asuma întreaga responsabilitate.

 5. Este permis accesul în zona de Festival cu
  • telefoane mobile/smartphone;
  • baterii externe;
  • selfie stick-uri (din materiale ușoare)
  • camere GoPro;
  • aparate de fotografiat compacte;
  • brichete (exclus cele din materiale metalice);
  • medicamente, insulină, picături, spray inhalator pentru astm, doar dacă sunt însoțite de prescripție medicală ce trebuie prezentată, în caz de solicitare din partea organizatorului/echipei de pază și protecție;
  • pelerine de ploaie;
 6. Participanților le este interzisă în zona de Festival orice forma de activitate economică, publicitară, demonstrații, manifestări și mitinguri de orice fel, împărțire de pliante/flyere.
 7. Este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice și tutun către minori. În acest sens reprezentanții organizatorului și/sau comercianții din zona special amenajată au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate.

OBIECTE PIERDUTE

 1. Obiectele pierdute și găsite vor fi aduse la Punctul de Informații, care va fi amenajat la intrarea în zona de Festival. Din acest punct fiecare proprietar își va putea recupera bunurile pe toată perioada Festivalului dar nu mai târziu de 21 august 2023, ora 12:00.
 2. După această dată, organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare și va încerca identificarea persoanelor pentru returnarea obiectelor.
Consultați regulamentul oficial al festivalului.

Mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri

Eveniment organizat de

Sponsori